Экспозиции музея

Экспазіцыйная дзейнасць

Наяўнасць экспазіцый – адна з асноўных, галоўных прыкмет кожнага музея. Кожная экспазіцыя непаўторная, бо яна ўключае часта адзіныя экзэмпляры дакументаў, або прадметаў. Экспазіцыі школьнага музея – вынік крапатлівай, творчай працы вучняў і настаўнікаў. Музейная экспазіцыя – база для вучэбна-пазнаваўчай дзейнасці вучняў, для далучэння школьнікаў да грамадска-карыснай працы. Кожны экспанат - гэта гісторыя жыцця нашых продкаў. Музейныя экспазіцыі пабудаваныя на аснове спалучэння тэматычнага, сістэматычнага і ансамблевага метадаў. Так, напрыклад, тэматычная экспазіцыя " Гісторыя в. Ханявічы ў кантэксце гісторыі РБ" падпарадкавана храналагічнаму прынцыпу і адлюстроўваецца ў дыялектычным развіцці. Сістэматычная экспазіцыя дазваляе дэманстраваць калекцыю аднародных прадметаў. Так, дэманструюцца калекцыі абрусоў, дываноў, ручнікоў, сталярных і ганчарных вырабаў у раздзеле рамёстваў . У ансамблевай экспазіцыі захоўваюцца ці ўзнаўляюцца на дакументальнай аснове абставіны, звязаныя з гістарычнымі падзеямі, культурай, побытам народа, дзейнасцю выдатнай асобы. Менавіта гэты метад выкарыстаны пры афармленні экспазіцыі "Народны побыт землякоў". Нягледзячы на тое, што наш музей расказвае аб жыцці і прыладах працы нашых продкаў, іх мастацкіх здольнасцях, мы імкнемся да таго, каб кола інтарэсаў нашых вучняў пашыралася, каб традыцыі народнага мастацтва знайшлі свой практычны працяг ў школе. Некаторыя віды творчасці, што не патрабуюць складаных прыстасаванняў і інструментаў (саломапляценне, аплікацыя з саломкі, выпальванне і выпілоўванне з драўніны, выцінанка) вырабляюцца нашымі вучнямі на ўроках працы і ў час работы гурткоў . Гэта дае магчымасць не толькі глыбей спасцігнуць сакрэты таго ці іншага рамяства, але і вырашаць праблему пераемнасці традыцый. У музеі прадстаўлены наступныя экспазіцыі:

- Наш край у гады ВАВ

подробнее...

- Афганістан - мой боль

подробнее...

- Нашы славутыя землякі

подробнее...

- Гісторыя калгаса

подробнее...

- Гісторыя нашай школы

подробнее...

- Народны побыт землякоў

подробнее...
поделиться в: